برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
95 1395 100 1

skyrocket

/ˈskaɪˌrɑːkət/ /ˈskaɪrɒkɪt/

معنی: موشک هوایی، ازدیاد سریع قیمت و غیره، موشک وار رفتن، بسرعت بالا رفتن، مثل موشک بهوا پرتاب کردن
معانی دیگر: (به سرعت) بالارفتن، اوج گرفتن، سر به فلک کشیدن، (ترقه ای که موشک وار به هوا می رود و می ترکد و به صورت باران رنگارنگ فرو می ریزد) ترقه ی موشکی، فشفشه، بسرعت بالابردن

بررسی کلمه skyrocket

اسم ( noun )
• : تعریف: a firework that shoots high in the air before exploding in a shower of brilliant, colored sparks.
فعل گذرا و ( transitive verb, intransitive verb )
حالات: skyrockets, skyrocketing, skyrocketed
• : تعریف: to rise or cause to rise with the speed, suddenness, and height of a rocket.
متضاد: crash, plummet
مشابه: soar, zoom

- His fame skyrocketed after his movie was released.
[ترجمه ترگمان] شهرت او پس از انتشار فیلم به شدت افزایش یافت
[ترجمه گوگل] شهرت او پس از انتشار فیلم او، به شدت افزایش یافت
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

واژه skyrocket در جمله های نمونه

1. The economic boom sent property prices skyrocketing.
[ترجمه ترگمان]جهش اقتصادی قیمت ملک را به طرز سرسام آوری بالا برد
[ترجمه گوگل]رونق اقتصادی موجب افزایش قیمت ملک شد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. Housing prices have skyrocketed in recent months.
[ترجمه ترگمان]قیمت مسکن در ماه‌های اخیر به شدت افزایش‌یافته است
[ترجمه گوگل]قیمت مسکن در ماه های اخیر افزایش یافته است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. Production has dropped while prices and unemployment have skyrocketed.
[ترجمه ترگمان]تولید کاهش‌یافته است در حالی که قیمت‌ها و بیکاری بالا رفته‌است
[ترجمه گوگل]تولید کاهش یافته است در حالیکه قیمت ها و بیکاری به سرعت افزایش یافته است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. The trade deficit has skyrocketed.
[ترجمه ترگمان]کسری تجاری به شدت افزایش‌یافته است
[ترجمه گوگل]کسری تجاری به سرعت افزایش یافته است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ...

مترادف skyrocket

موشک هوایی (اسم)
skyrocket
ازدیاد سریع قیمت و غیره (اسم)
skyrocket
موشک وار رفتن (فعل)
skyrocket
بسرعت بالا رفتن (فعل)
skyrocket
مثل موشک بهوا پرتاب کردن (فعل)
skyrocket

معنی کلمه skyrocket به انگلیسی

skyrocket
• rocket firework that explodes high in the air in a display of colorful sparks
• rise suddenly and rapidly, catapult; cause to rise or increase abruptly, propel upward
• if the price or cost of something skyrockets, it rapidly increases over a short period of time.

skyrocket را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

عماد
افزایش سریع
افزایش صعودی
[به سرعت] افزایش
[به سرعت] بالا رفتن
سعید صفاری مقدم
سر به فلک گذاشتن
(از این فعل برای نشان دادن افزایش یا پیشرفت سریع چیزی استفاده می شود)
عباس نعمتی فر
(قیمت یا مقدار یا ...) به سرعت افزایش یافتن
Wages and prices have skyrocketed.
The economic boom sent property prices skyrocketing.
Yasin
Skyrocket به معنی سر به فلک کشیده میشه sky rocket=skyrocket سر به فلک کشیده
یاسمن قدسی
پیشرفت قابل توجه

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی skyrocket
کلمه : skyrocket
املای فارسی : سکیرککت
اشتباه تایپی : سنغقخزنثف
عکس skyrocket : در گوگل

آیا معنی skyrocket مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )