برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
98 1726 100 1
شبکه مترجمین ایران

skipping

واژه skipping در جمله های نمونه

1. mehri was skipping along the sidewalk
مهری در پیاده‌رو لی‌لی می‌کرد.

2. the children were skipping in the park
بچه‌ها در پارک جست و خیز می‌کردند.

3. to strengthen themselves, boxers do (rope) skipping
مشت‌بازها برای تقویت خود طناب بازی می‌کنند.

4. The little girl ran off, hopping and skipping as she went.
[ترجمه ترگمان]دخترک دوید، و در حین رفتن، جست‌وخیز کنان و جست‌وخیز کنان از اتاق بیرون رفت
[ترجمه گوگل]دختر کوچولو وقتی به آنجا می رفت، پرت می کرد و با پریدن و پریدن می دوید
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

5. Lambs were skipping about in the fields.
[ترجمه ترگمان]لمب ها در مزارع جست‌وخیز می‌کردند
[ترجمه گوگل]بره ها در زمینه های مختلف پرتاب می شوند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

6. The lambs were skipping about in the fields.
[ترجمه ترگمان]لمب‌ها از این طرف و آن طرف جست‌وخیز می‌کردند
[ترجمه گوگل]بره ها در زمینه های مختلف پرش داشتند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ...

معنی skipping در دیکشنری تخصصی

[سینما] پرش تصویر - پرشهای آزاردهنده
[نساجی] رو زدن ماکو

معنی کلمه skipping به انگلیسی

skipping
• act of moving forward in a series of light jumps; act of leaping lightly
skipping rope
• rope that is used for a jumping activity known as skipping
• a skipping rope is a rope, usually with a handle at each end, that is used for skipping.

skipping را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

محیا
جیم شدن
همتیان
از قلم انداختن
فریبا
اخراج
masood
نادیده گرفتن
Disaster
میتونه به معنی " طناب بازی " هم باشه
Rope) Skipping ) : طناب بازی
Skipping-rope : طنابِ طناب بازی
مریم
حذف کردن
رانیا
پریدن
پرش
جست و خیز
Nini
لُکه لُکه کردن . با حالتی پران پران راه رفتن

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

توضیحات دیگر


آیا معنی skipping مناسب بود ؟           ( امتیاز : 98% )