برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
skin - in - the - game
شبکه مترجمین ایران

skin in the game

skin in the game را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

هدی چامه‌ای
مخاطره‌جویی
مرتضی حمزه سرکانی
to be at risk financially because you have invested in something that you want to happen
Ali
پات گیره...

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

تازه ترین پیشنهادها

کوشاترین کاربران در یک هفته گذشته

پرگفتگوترین واژگان در یک هفته گذشته

توضیحات دیگر


آیا معنی skin in the game مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )