برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
95 1474 100 1

skill

/ˈskɪl/ /skɪl/

معنی: سررشته، سامان، مهارت، تردستی، استادی، هنرمندی، زبر دستی، عرضه، ورزیدگی، کاردانی، چیره دستی
معانی دیگر: صنعتگری، توانایی، قدرت، (مهجور) دانش، فهم، درایت، (قدیمی) اهمیت داشتن، به درد خوردن، مهارت عملی داشتن، کاردان بودن، فهمیدن

بررسی کلمه skill

اسم ( noun )
(1) تعریف: the ability to perform a task or tasks well, esp. because of training or experience.
مترادف: address, art, craft, cunning, deftness, dexterity, expertise, facility, handicraft, proficiency
متضاد: incompetence
مشابه: competence, forte, qualification, technique, trick

(2) تعریف: a craft or trade that requires training and attention to detail.
مترادف: craft, handicraft, trade

واژه skill در جمله های نمونه

1. skill in the preparation of herbal drugs
مهارت در درست کردن داروهای گیاهی

2. a skill that reflects years of training
مهارتی که نشان‌دهنده‌ی سال‌ها ممارست است

3. her skill at repartee has made her enemies
مهارت او در حاضر جوابی برایش دشمن درست کرده است.

4. his skill has gone sour
مهارت او کم شده است.

5. his skill has never been paralleled
چیره دستی او هرگز همتا نداشته است.

6. his skill left me awe-struck
مهارت او مرا حیران کرد.

7. iatric skill
مهارت پزشکی

8. incomparable skill
مهارت بی‌مانند

9. sly skill
مهارت زبردستانه

10. technical skill
مهارت فنی

11. the skill with which he facetted the great diamond
مهارتی که با آن الماس بزرگ را تراشید

12. his tactful skill in negotiations
مهارت مدبرانه‌ی او در انجام مذاکرات

13. the marvelous skill of that brain surgeon
مهارت شگفت انگیز آن جراح مغز

14. to ...

مترادف skill

سررشته (اسم)
ability , competence , skill , taste
سامان (اسم)
capability , skill , wealth , border , abutment , order , country , region , knowledge , rest , target , welfare , calmness , furniture , arms , mind , wit , repose , well-being
مهارت (اسم)
skill , craft , address , agility , dexterity , proficiency , ingenuity , adroitness , deftness , artfulness , workmanship , knack , expertness
تردستی (اسم)
skill , agility , dexterity , swiftness , sleight , juggle , prestidigitation , facility , legerdemain , versatility , hocus-pocus , jugglery
استادی (اسم)
skill , art , artifice , professorship , workmanship , master stroke , wonderwork
هنرمندی (اسم)
skill , artistry
زبر دستی (اسم)
skill , dexterity , proficiency , power , sleight
عرضه (اسم)
skill , exposition , efficiency , offer , presentation , proffer
ورزیدگی (اسم)
skill , experience
کاردانی (اسم)
skill , policy , tact , know-how , resource
چیره دستی (اسم)
skill

معنی عبارات مرتبط با skill به فارسی

skilless ناشی، بی مهارت
یه چشمه ای بهت نشون میدم
روانشناسى : مهارت حرکتى
شنا گری، مهارت در شنا

معنی skill در دیکشنری تخصصی

skill
[فوتبال] مهارت
[نساجی] مهارت
[ریاضیات] مهارت یدی

معنی کلمه skill به انگلیسی

skill
• ability, aptitude; proficiency, expertise; craft or trade that requires special training
• skill is the knowledge and ability that enables you to do something well.
• a skill is a type of work or craft which requires special training and knowledge.
developed skill
• cultivated ability, learned proficiency
entrepreneurial skill
• ability to organize and manage an undertaking
intellectual skill
• mental skill, skill which involves the intellect
lack of skill
• absence of skill, absence of facility
practical skill
• applied ability, applied skill
technical skill
• practical knowledge, technical ability, technical knowledge

skill را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

خخ
مهارت
فرهنگ
هنر
otaku girl
توانایی یا مهارت
ability
tina
For making crafts you need skills
na
استعداد
جهان
رمق، توان
Matin
مهارت، تخصص
tinabailari
مهارت
many jobs today need computer skills 🎥🎥
امروزه بسیاری از شغل ها نیاز به مهارت رایانه ای دارند
Sahar
بلد بودن کاری
محمدحسین رضامهر
مهارت، توانایی خاص

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی skill
کلمه : skill
املای فارسی : اسکیل
اشتباه تایپی : سنهمم
عکس skill : در گوگل

آیا معنی skill مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )
شبکه مترجمین ایران