برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

sivilization

sivilization را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

بدیعی
تمدن

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی sivilization مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )