برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
96 1431 100 1

sitting duck

/ˈsɪtɪŋˈdək/ /ˈsɪtɪŋdʌk/

(امریکا - عامیانه) در معرض خطر، آسیب پذیر، زود آسیب، هدف بی دفاع واسان جهت حمله وانقاد

بررسی کلمه sitting duck

اسم ( noun )
• : تعریف: an especially vulnerable person or thing; easy target.

- That skinny little boy walking all alone is a sitting duck for those bullies.
[ترجمه ترگمان] اون پسر لاغر مردنی تنها راه میره یه اردک برای اون قلدرها هست
[ترجمه گوگل] این پسر کوچک لاغر تنها راه رفتن یک اردک نشسته برای آن گرگ ها است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

واژه sitting duck در جمله های نمونه

1. Nancy knew she'd be a sitting duck when she raised the trap door.
[ترجمه ترگمان]نانسی می‌دانست که وقتی در تله را بلند می‌کند، او یک اردک نشسته خواهد بود
[ترجمه گوگل]نانسی می دانست که او وقتی اردک کشید، یک اردک نشسته بود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. Without the gun, I'm a sitting duck for any terrorist.
[ترجمه محمد نعمت دار] من یک طعمه برای تروریست ها هستم
|
[ترجمه ترگمان]بدون اسلحه، من برای هر تروریست، یه اردک نشستم
[ترجمه گوگل]بدون تفنگ، من یک اردک نشسته برای هر تروریست هستم
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. Without my gun, I'm a sitting duck for any terrorist.
[ترجمه ترگمان]بدون اسلحه من، من برای هر تروریست، یه اردک نشستم
[ترجمه گوگل]بدون تفنگ من، من یک اردک نشسته برای هر تروریست هستم
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید
...

معنی کلمه sitting duck به انگلیسی

sitting duck
• target (hunting)

sitting duck را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

سعید
لقمه چرب و نرم و خیلی مَلَس برای آسیب پذیر بودن
Sorena
Love to attack

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی sitting duck
کلمه : sitting duck
املای فارسی : سیتینگ داک
اشتباه تایپی : سهففهدل یعزن
عکس sitting duck : در گوگل

آیا معنی sitting duck مناسب بود ؟           ( امتیاز : 96% )