برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

sith


(قدیمی) رجوع شود به: since، چون، چونکه، ازانجایی که، نظرباینکه

sith را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی sith
کلمه : sith
املای فارسی : سیته
اشتباه تایپی : سهفا
عکس sith : در گوگل

آیا معنی sith مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )