برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
99 1399 100 1

site license

واژه site license در جمله های نمونه

1. Convenience: Each site license offers easy installation, license management, and control of license use throughout the school.
[ترجمه ترگمان]سهولت: هر مجوز سایت نصب آسان، مدیریت مجوز، و کنترل استفاده از مجوز در سراسر مدرسه ارائه می‌دهد
[ترجمه گوگل]راحتی هر مجوز سایت ارائه می دهد نصب آسان، مدیریت مجوز، و کنترل استفاده از مجوز در سراسر مدرسه
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. Unable to connect to the site license master server .
[ترجمه ترگمان]اتصال به کارگزار مجوز سایت ممکن نیست
[ترجمه گوگل]قادر به اتصال به سرور اصلی مجوز سایت نیست
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. Businesses and other institutions have to pay a fee for a site license.
[ترجمه ترگمان]کسب و کارها و موسسات دیگر باید هزینه یک مجوز سایت را بپردازند
[ترجمه گوگل]شرکت ها و موسسات دیگر باید هزینه ای را برای مجوز سایت پرداخت کنند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. Re-striping sleek new PCs with the old operating system is simply going to make less and less sense, even if the IT department has a perfectly good site license.
...

معنی site license در دیکشنری تخصصی

site license
[کامپیوتر] مجوز درون سازمانی - مجوز محلی - مجوزی برای نرم افزاری که امکان می دهد تا تعداد نامحدودی کپی از یک برنامه ی کامپیوتری توسط یک سازمان در محل خاصی استفاده شود . این نوع مجوز بسیار ارزان تر از خرید چندین کپی نرم افزار است. نگاه کنید به software license .

معنی کلمه site license به انگلیسی

site license
• permit to operate a program on several network workstations

site license را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی site license مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )