برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
96 1623 100 1
شبکه مترجمین ایران

sitar

/ˈsɪtər/ /sɪˈtɑː/

معنی: سه تار
معانی دیگر: (فارسی) سه تار (در هند رواج دارد)

بررسی کلمه sitar

اسم ( noun )
مشتقات: sitarist (n.)
• : تعریف: a lute of India with a long wide fretted neck, six or seven playing strings, and a number of resonating strings that produce sympathetic vibrations.

واژه sitar در جمله های نمونه

1. Eva gave up learning Urdu and listening to sitar music at breakfast.
[ترجمه ترگمان]اوا شروع به یادگیری زبان اردو و گوش دادن به موسیقی sitar در صبحانه کرد
[ترجمه گوگل]ایوا از یادگیری اردو و گوش دادن به موسیقی سیتار در صبحانه فرار کرد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. Oddly enough, the sitars have completely sold out.
[ترجمه ترگمان]عجیب است که sitars کام لا فروخته شده‌اند
[ترجمه گوگل]به اندازه کافی عجیب و غریب، این دسته به طور کامل فروخته شده اند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. SLASH : I do have a very nice sitar that I got from India. Inever play it though. LOL!
[ترجمه ترگمان]من یه sitar خیلی خوب دارم که از هند گرفتم با این وجود، من بازی را انجام می‌دهم لول!
[ترجمه گوگل]SLASH من یک سیتار بسیار زیبا دارم که از هند گرفته ام در هر حال آن را بازی کند لعنت!
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. Jones, the daughter of sitar legend Ravi Shankar, is a pianist who takes inspiration from singers like Nina Simone and Billie Holiday.
[ترجمه ترگمان]جونز، دختر of (راوی شانکار) ...

مترادف sitar

سه تار (اسم)
cither , sitar , cittern , cithern

معنی کلمه sitar به انگلیسی

sitar
• stringed musical instrument from the lute family (originated in india)
• a sitar is a type of stringed indian musical instrument.

sitar را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شما



نام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

تازه ترین پیشنهادها

توضیحات دیگر

معنی sitar

کلمه : sitar
املای فارسی : سیتار
اشتباه تایپی : سهفشق
عکس sitar : در گوگل

آیا معنی sitar مناسب بود ؟           ( امتیاز : 96% )