برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
شبکه مترجمین ایران

sit with something

sit with something را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

حمیدرضا
تاب آوردن چیزی
پذیرش احساسات منفی

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی sit with something مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )