برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
sit - up - or - situp
شبکه مترجمین ایران

sit up or situp


دراز نشست، ورزش شکم (از حالت خوابیده به حالت نشسته در آمدن بدون کمک دست ها)، بخواب و بنشین

sit up or situp را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

تازه ترین پیشنهادها

توضیحات دیگر

معنی sit up or situp

کلمه : sit up or situp
املای فارسی : سیت آاپ آور سیتوپ
اشتباه تایپی : سهف عح خق سهفعح
عکس sit up or situp : در گوگل

آیا معنی sit up or situp مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )