برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
sit - right - with

sit right with

sit right with را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

افشین حاجی طرخانی
(اصطلاح): مورد پذیرش یا فهم کسی قرار گرفتن

https://idioms.thefreedictionary.com/sit right with
علی ماشا اله زاده
That doesn't sit right with me
به دلم نمیشیند (قبول ندارم)(نمی توانم هضمش کنم)
تارا
راس کار من نیست.
باب میلم نیست

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی sit right with مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )