برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
94 1469 100 1

sit in

/ˈsɪtɪn/ /sɪtɪn/

(بیشتر با: on) شرکت کردن، حضور داشتن، (روش اعتراض: شرکت کنندگان در محل می نشینند و سد معبر می کنند) اعتصاب نشسته، تحصن، اعتراض نشسته، سد معبر به عنوان اعتراض، قطع کار، اعتصاب، حضور در محلی بعنوان اعترا­

بررسی کلمه sit in

اسم ( noun )
حالات: sit-ins
• : تعریف: an organized passive occupation of a prohibited area, as in a racially segregated establishment, a university, or a corporation, to demonstrate against the policies pursued therein.

واژه sit in در جمله های نمونه

1. It is hard to sit in Rome and strive against the Pope.
[ترجمه ترگمان]نشستن در رم و کوشش در برابر پاپ دشوار است
[ترجمه گوگل]سخت است در رم بنشینیم و در برابر پاپ تلاش کنیم
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. Let us cross over the river and sit in the hade of the trees.
[ترجمه ترگمان]بیا از رودخانه رد شویم و در وسط درخت‌ها بنشینیم
[ترجمه گوگل]اجازه دهید ما را از طریق رودخانه عبور و نشستن در حاشیه درختان
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. They had to sit in the waiting room for an hour.
[ترجمه ترگمان]برای ساعتی باید در اتاق انتظار می‌نشستند
[ترجمه گوگل]آنها مجبور بودند برای یک ساعت در اتاق انتظار نشستند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. The students sit in a circle on the floor.
[ترجمه ترگمان]دانش آموزان در یک دایره روی زمین نشسته‌اند
[ترجمه گوگل]دانش آموزان در یک دایره در طبقه نشسته اند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ...

معنی کلمه sit in به انگلیسی

sit in
• stay-in strike; invade a building
sit in judgement on
• judge, preside over a trial
sit in parliament
• be a member of the house of representatives (government)
sit in penniless bench
• be very poor, lack all money
sit in the catbird seat
• be in an enviable or desirable position

sit in را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

امیررضا مبینی
بست نشینی
مجید
بست نشینی خیابانی

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی sit in
کلمه : sit in
املای فارسی : سیت این
اشتباه تایپی : سهف هد
عکس sit in : در گوگل

آیا معنی sit in مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )
شبکه مترجمین ایران