برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
94 1719 100 1
شبکه مترجمین ایران

siren song

/ˈsaɪrənˈsɒŋ/ /ˈsaɪərənsɒŋ/

سرود دلفریب وافسونگرانه

واژه siren song در جمله های نمونه

1. Then, unable to resist the telephonic siren song, she picked it up.
[ترجمه ترگمان]سپس، در حالی که قادر نبود در برابر سرود siren telephonic مقاومت کند، آن را برداشت
[ترجمه گوگل]سپس، قادر به مقاومت در برابر آهنگ آژیر تلفنی، او آن را برداشت
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. They prepared their siren song for the early-evening crowd.
[ترجمه ترگمان]آن‌ها آهنگ siren را برای جمعیت صبح زود آماده کردند
[ترجمه گوگل]آنها آهنگ های آژیر خود را برای جمعیت اوایل شب آماده کردند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. Daniel Boone heard it: the siren song of the open road, beckoning him to pack up and go.
[ترجمه ترگمان]در این موقع صدای سوت و گوش دانی به گوش می‌رسید و به او اشاره می‌کرد که او را جمع و جور کنند و بروند
[ترجمه گوگل]دانیل بوئن آن آهنگ آژیری جاده باز را شنید، او را تشویق کرد تا بسته و برود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. In the mid-17th century Russians first heard its siren song and appeared on its banks, drawn by greed and fantasy.
[ترجمه ترگمان]د ...

siren song را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

الهام قدوسی
آوازی دلفریب که در اساطیر یونان، زنان زیبا و در عین حال خطرناک آن را می‌خواندند

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

تازه ترین پیشنهادها

توضیحات دیگر

معنی siren song

کلمه : siren song
املای فارسی : سیرن سانگ
اشتباه تایپی : سهقثد سخدل
عکس siren song : در گوگل

آیا معنی siren song مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )