برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
شبکه مترجمین ایران

single mother

single mother را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

کوروش عزیزی
مادری که بدون اینکه ازدواج کرده باشد بچه دار شود
Farhood
look on/upon sb/sth as sth
[phrasal verb with look]

to consider or think of someone or something as something
.E.g
They look on "single mothers" as the curse of society
Cambridge dictionary@

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

تازه ترین پیشنهادها

توضیحات دیگر


آیا معنی single mother مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )