برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
95 1465 100 1

sinecure

/ˈsaɪnɪkjʊər/ /ˈsaɪnɪkjʊə/

معنی: جیره خور ولگرد، مفت خوری وولگردی
معانی دیگر: (در اصل) شغل کلیسایی که با مردم سر و کار ندارد، شغل دفتری (در کلیسا)، هر شغلی که متضمن مسئولیت مهمی نباشد، وظیفه گرفتن وول گشتن

بررسی کلمه sinecure

اسم ( noun )
(1) تعریف: a paid position or office that requires little or no work.
متضاد: load

- For some professors, tenure was a sinecure that allowed them to pursue their research without bothering with teaching.
[ترجمه ترگمان] برای برخی از استادان، تصدی مشاغل sinecure بود که به آن‌ها اجازه می‌داد تحقیقات خود را بدون زحمت دادن به تدریس، دنبال کنند
[ترجمه گوگل] برای بعضی از استادان، منصب بودن یک سینکور بود که به آنها اجازه می داد تحقیقات خود را بدون مشکلی با آموزش انجام دهند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

(2) تعریف: a position for a church minister that includes a salary but does not require pastoral duties.

واژه sinecure در جمله های نمونه

1. She found him an exalted sinecure as a Fellow of the Library of Congress.
[ترجمه ترگمان]او او را به عنوان یکی از اعضای کتابخانه کنگره، برای او شغل sinecure یافت
[ترجمه گوگل]او به عنوان یکی از همکاران کتابخانه کنگره او را یک سینکور عالی شناخته بود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. This lucrative sinecure was owned from 1554 to 1723 by the Thurn-Taxis family.
[ترجمه ترگمان]این شغل پردرآمد متعلق به خانواده Thurn - تاکسی‌ها بود
[ترجمه گوگل]این sinecure سودآور از 1554 تا 1723 متعلق به خانواده تورن تاکسی بود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. Barnes railway bridge was a sinecure compared with the limbo of the Willesden Marshalling Yards.
[ترجمه ترگمان]پل راه‌آهن بارنز در مقایسه با برزخ of Marshalling، بدون شغل بود
[ترجمه گوگل]پل راه آهن بارنز در مقایسه با مرجانهای ویلسدن مارشالینگ یارد، یک سینکور بود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. This is a [ not a, no ] sinecure.
[ترجمه ترگمان]این یک شغل بدون شغل است
[ترجمه گوگل]این یک [هیچ، ...

مترادف sinecure

جیره خور ولگرد (اسم)
sinecure
مفت خوری وولگردی (اسم)
sinecure

معنی کلمه sinecure به انگلیسی

sinecure
• profitable and easy job
• a sinecure is a job for which you receive payment but which does not involve much work or responsibility.

sinecure را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

مهدی
شغل تشریفاتی.
امین جمالی راد
شغل کاذب
هنگامی که به فردی نیاز ندارید اما مجبورید او را سر کار نگه دارید.

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی sinecure
کلمه : sinecure
املای فارسی : سینکور
اشتباه تایپی : سهدثزعقث
عکس sinecure : در گوگل

آیا معنی sinecure مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )
شبکه مترجمین ایران