برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
98 1429 100 1

simultaneously

/ˌsaɪməlˈteɪniəsli/ /ˌsɪmlˈteɪnɪəsli/

معنی: با هم، ضمنا، بصورت همزبان
معانی دیگر: در یک زمان

بررسی کلمه simultaneously

قید ( adverb )
• : تعریف: at the very same time.

- Can you rub your stomach and pat your head simultaneously?
[ترجمه ترگمان] آیا می‌توانید به طور هم‌زمان شکم خود را مالش دهید و سر خود را نوازش کنید؟
[ترجمه گوگل] آیا می توانید شکم خود را مالش دهید و سرتان را به طور همزمان بچرخانید؟
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

واژه simultaneously در جمله های نمونه

1. he spoke in persian and i simultaneously interpreted what he said
او فارسی صحبت می‌کرد و من همزمان سخنش را ترجمه می‌کردم.

2. two different biographies of him were published simultaneously
دو زندگینامه‌ی مختلف او همزمان منتشر شدند.

3. the germans were able to field three armies simultaneously
آلمان‌ها قادر بودند هم‌زمان سه ارتش را به میدان (جنگ) بیاورند.

4. The game will be broadcast simultaneously on TV and radio.
[ترجمه ترگمان]این بازی به طور همزمان در تلویزیون و رادیو پخش خواهد شد
[ترجمه گوگل]این بازی به طور همزمان در تلویزیون و رادیو پخش خواهد شد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

5. The event will be telecast simultaneously to nearly 150 cities.
[ترجمه ترگمان]این رویداد به طور همزمان در حدود ۱۵۰ شهر انجام خواهد شد
[ترجمه گوگل]این رویداد به طور همزمان به نزدیک به 150 شهر پخش می شود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

6. Two children answered the teacher's question simultaneously.
[ترجمه ترگمان]دو کودک به طور همزمان به سوال معلم جواب دادند
...

مترادف simultaneously

با هم (قید)
altogether , vis-a-vis , in toto , together , simultaneously
ضمنا (قید)
nevertheless , however , simultaneously , at the same time , meantime , meanwhile , by the way , in the interim , withal
بصورت همزبان (قید)
simultaneously

معنی simultaneously در دیکشنری تخصصی

simultaneously
[ریاضیات] توأما، با هم، هم زمان، تقارن، مقارن، معاصر، به طور هم زمان

معنی کلمه simultaneously به انگلیسی

simultaneously
• concurrently, at the same time
working simultaneously
• doing many different tasks at the same time

simultaneously را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

علی اکبر منصوری
بطور همزمان، توأمان،
حسین تراختور
در یک لحظه از زمان
ملیکا
یک دفعه
Sara_kavoosi
In Pettigrew study, different racial groups of south Africans pictures were shown to Afrikaners.The pictures were shown to each of their eyes simultaneously.
بصورت همزمان
uSER
همزمان

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی simultaneously
کلمه : simultaneously
املای فارسی : سیمولتنئووسلی
اشتباه تایپی : سهئعمفشدثخعسمغ
عکس simultaneously : در گوگل

آیا معنی simultaneously مناسب بود ؟           ( امتیاز : 98% )