برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
99 1672 100 1
شبکه مترجمین ایران

simple minded


ساده دل، ساده لوح، خوش باور

معنی کلمه simple minded به انگلیسی

simple minded
• a simple-minded person interprets things in a way that is too simple, because they do not understand how complicated things are; used showing disapproval.
• you can also refer to someone who is mentally slow or confused as simple-minded.

simple minded را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

نسرین رنجبر
addle-brained, backward, brainless, a bit lacking, foolish, idiot
ساده
ساده لوح
خنگ
کودن
عقب افتاده
فرزانه
ساده انگارانه

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

تازه ترین پیشنهادها

توضیحات دیگر

معنی simple minded

کلمه : simple minded
املای فارسی : سیمپل مایندد
اشتباه تایپی : سهئحمث ئهدیثی
عکس simple minded : در گوگل

آیا معنی simple minded مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )