برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
94 1402 100 1

silent butler

/ˈsaɪləntˈbʌtlər/ /ˈsaɪləntˈbʌtlə/

ظرف خاکروبه (ظرف بشقاب مانند و دردار که زیرسیگاری و غیره را در آن خالی می کنند)

بررسی کلمه silent butler

اسم ( noun )
• : تعریف: a container having a handle and a hinged lid and used for collecting ashtray contents, crumbs, and the like for disposal.

معنی کلمه silent butler به انگلیسی

silent butler
• covered dish used to collect crumbs from a table

silent butler را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی silent butler
کلمه : silent butler
املای فارسی : سایلنت باتلر
اشتباه تایپی : سهمثدف ذعفمثق
عکس silent butler : در گوگل

آیا معنی silent butler مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )