برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
95 1400 100 1

significantly

بررسی کلمه significantly

قید ( adverb )
• : تعریف: in an amount or to an extent that is important; considerably.

- The turnout for this year's election was significantly higher than it was last year.
[ترجمه ترگمان] مشارکت در انتخابات امسال به میزان قابل‌توجهی بالاتر از سال گذشته بود
[ترجمه گوگل] انتخابات برای انتخابات سال جاری به طور قابل توجهی بالاتر از سال گذشته بود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

واژه significantly در جمله های نمونه

1. Health problems can be significantly reduced by careful diet.
[ترجمه ترگمان]مشکلات سلامتی می‌تواند به میزان قابل‌توجهی با رژیم غذایی دقیق کاهش یابد
[ترجمه گوگل]با توجه به رژیم دشواری، مشکلات سلامت می تواند به میزان قابل توجهی کاهش یابد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. American English is significantly different from British English.
[ترجمه 🌠MM93🌠] انگلیسی آمریکایی به‌طور معنی‌داری متفاوت از انگلیسی بریتانیایی است.
|
[ترجمه رضایی] انگلیسی آمریکائی به میزان قابل توجهی با انگلیسی بریتانیائی تفاوت دارد .
|
[ترجمه ترگمان]انگلیسی آمریکایی به طور معنی‌داری با انگلیسی انگلیسی تفاوت دارد
[ترجمه گوگل]انگلیسی آمریکایی به طور قابل توجهی متفاوت از انگلیسی انگلیسی است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. Alcohol signifi ...

معنی کلمه significantly به انگلیسی

significantly
• in an important manner, with significance; meaningfully
significantly greater
• considerably better or greater
significantly higher
• considerably taller
significantly lower
• considerably shorter

significantly را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

Javad Amirabadi
به طور قابل توجهی
Abbas
بديهي است
محمد مهدي حامدي
به گونه اي چشمگير
آرمان بدیعی
۱.بطور معنی داری. با معنا ۲. بطور چشمگیری. بطور قابل ملاحظه ای ۳. جالب اینکه
میلاد علی پور
موضوع این بود که، جالب اینجا بود که، مسئله این بود که
E-T
به طور قابل توجهی
مهین
به طور قابل توجهی به طور چشمگیری
مونا
به طور چشمگیری
شاپور پلنگ
نسبتاً
محمد
به طور چشمگیر
محدثه فرومدی
بسیار، بسیار زیاد، زیاد، فراوان، شدیدا

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی significantly مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )