برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
شبکه مترجمین ایران

siege tower

siege tower را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

Dark Light
برج محاصره

A siege tower or breaching tower (or in the Middle Ages, a belfry) is a specialized siege engine, constructed to protect assailants and ladders while approaching the defensive walls of a fortification
میرحسین سیاوشی خیابانی
ضبر

پوست که بالای چوبها کشند و در پناه آن مردان به قلعه نزدیک شوند و جنگ کنند

جمع ضبور

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

توضیحات دیگر


آیا معنی siege tower مناسب بود ؟           ( امتیاز : 97% )