برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

sickle cell trait


(پزشکی) ویژگی داس گویچه

sickle cell trait را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی sickle cell trait
کلمه : sickle cell trait
املای فارسی : سیککل سلول تریت
اشتباه تایپی : سهزنمث زثمم فقشهف
عکس sickle cell trait : در گوگل

آیا معنی sickle cell trait مناسب بود ؟           ( امتیاز : 97% )