برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

sic passim

/ˈsɪkpæˈsiːm/ /sɪkˈpæsɪm/

(لاتین) و قس علیهذا، همینطور تا آخر (کتاب یا مقاله)، وقس علیهذا

بررسی کلمه sic passim

قید ( adverb )
• : تعریف: so everywhere (Latin); (used in footnotes to indicate that a word, phrase, or idea recurs throughout a work).

sic passim را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی sic passim
کلمه : sic passim
املای فارسی : سیک پسیم
اشتباه تایپی : سهز حشسسهئ
عکس sic passim : در گوگل

آیا معنی sic passim مناسب بود ؟           ( امتیاز : 97% )