برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
94 1608 100 1
شبکه مترجمین ایران

shrinking violet

/ˈʃrɪŋkɪŋˈvaɪələt/ /ˈʃrɪŋkɪŋˈvaɪələt/

(عامیانه) آدم کمرو یا افتاده، ادم کمرو، ادم محجوب

بررسی کلمه shrinking violet

اسم ( noun )
• : تعریف: a very shy, retiring, or modest person.

واژه shrinking violet در جمله های نمونه

1. She loves appearing on television and is no shrinking violet when it comes to expressing her views.
[ترجمه ترگمان]او عاشق ظاهر شدن در تلویزیون است و وقتی به بیان دیدگاه‌های خود می‌رسد، کم‌تر بنفش می‌شود
[ترجمه گوگل]او عاشق ظاهر شدن در تلویزیون می شود و در هنگام بیان دیدگاه هایش بنفش کوچکتری از خود نشان نمی دهد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. She's no shrinking violet always ready to speak up for herself.
[ترجمه ترگمان]همیشه خودش را برای حرف زدن برای خودش آماده نمی‌کند
[ترجمه گوگل]او هیچ بنفش کوچکتری را که همیشه برای خودش حرف می زند آماده می کند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. Shrinking violet always ready to speak up for herself.
[ترجمه ترگمان]violet کوچک خود را همیشه آماده می‌کند تا با خودش حرف بزند
[ترجمه گوگل]همیشه بنفش کمتری برای خودش صحبت می کند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. A rose bloom, a shrinking violet.
[ترجمه ترگمان]یک گل سرخ، یک گل سرخ
[ترجمه گوگل]شکوفه گل رز، بنفش کو ...

shrinking violet را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

Amir
آدم خجالتی

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

تازه ترین پیشنهادها

توضیحات دیگر

معنی shrinking violet

کلمه : shrinking violet
املای فارسی : شرینکینگ ویولت
اشتباه تایپی : ساقهدنهدل رهخمثف
عکس shrinking violet : در گوگل

آیا معنی shrinking violet مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )