برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
98 1618 100 1
شبکه مترجمین ایران

shrinkable

/ˈʃrɪnkəbl̩/ /ˈʃrɪnkəbl̩/

معنی: جمع شدنی، چروک خوردنی

بررسی کلمه shrinkable

صفت ( adjective )
• : تعریف: combined form of shrink.

واژه shrinkable در جمله های نمونه

1. Heat the heat - shrinkable sleeve, make It'shrink, covering the bareness part of the cable core.
[ترجمه ترگمان]آستین بالا - shrinkable را حرارت دهید، آن را کوچک کنید و بخش برهنگی هسته کابل را پوشش دهید
[ترجمه گوگل]حرارت آستین گرما را کاهش می دهد، It'shrink آن را پوشش می دهد، پوشش بخشی از هسته کابل را پوشش می دهد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. The expansion process of heat shrinkable sleeve was discussed.
[ترجمه ترگمان]فرآیند توسعه آستین shrinkable مورد بحث قرار گرفت
[ترجمه گوگل]فرایند توسعه آستین کمکی گرما مورد بحث قرار گرفت
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. The membrane name shrinkable polyvinyl chloride ( PVC ) shrink film base color to transparent body, distorition.
[ترجمه ترگمان]نام غشا shrinkable polyvinyl کلرید (PVC)رنگ پایه فیلم را به بدن شفاف تبدیل می‌کند
[ترجمه گوگل]نام غشا کوچک شده پی وی سی پی وی سی کلرید (PVC) پایه رنگ فیلم به بدن شفاف، تحریف
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. Heat- shrinkable silicone rubber tube is design and development to insulation protection electronic part .
...

مترادف shrinkable

جمع شدنی (صفت)
retractable , shrinkable
چروک خوردنی (صفت)
shrinkable

معنی shrinkable در دیکشنری تخصصی

[نساجی] چروک شدنی - جمع شدنی - آب رفتنی
[پلیمر] جمع شو

معنی کلمه shrinkable به انگلیسی

shrinkable
• can be shrunk, can be reduced in size, can be made smaller

shrinkable را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

توضیحات دیگر

معنی shrinkable

کلمه : shrinkable
املای فارسی : شرینکبل
اشتباه تایپی : ساقهدنشذمث
عکس shrinkable : در گوگل

آیا معنی shrinkable مناسب بود ؟           ( امتیاز : 98% )