برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
96 1570 100 1
شبکه مترجمین ایران

showiness

/ˈʃoʊɪnəs/ /ˈʃəʊɪnəs/

زرق و برق، حالت نمایشی، تظاهر، خود نمایی

واژه showiness در جمله های نمونه

1. Four, white wine, liquor advertisements identical outer packing showiness.
[ترجمه ترگمان]چهار، شراب سفید، آگهی‌های تبلیغاتی خارجی
[ترجمه گوگل]چهار، شراب سفید، تبلیغات مشروب یکسان ظاهر بسته بندی بیرونی
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. Because of his showiness we cannot trust him with any important assignments.
[ترجمه ترگمان]به همین دلیل، ما نمی‌توانیم با هر نوع تکالیف مهم به او اعتماد کنیم
[ترجمه گوگل]به علت ظرافت او نمی توانیم به او اعتماد کنیم
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. If not showiness there's the added charm of discovering a hidden treasure that only your inner circle knows about.
[ترجمه ترگمان]اگر هم نباشد، افسون اضافه کشف یک گنجینه مخفی که فقط دایره درونی شما می‌داند، وجود دارد
[ترجمه گوگل]اگر ظرافت نباشد، جذابیت بیشتری برای کشف یک گنج پنهانی وجود دارد که تنها دایره درونی آن در مورد آن می داند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. The house was decorated without any pretense of showiness.
[ترجمه ترگمان]خانه بدون تظاهر به showiness ...

معنی کلمه showiness به انگلیسی

showiness
• ostentatiousness, pompousness, flamboyance

showiness را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

تازه ترین پیشنهادها

توضیحات دیگر

معنی showiness

کلمه : showiness
املای فارسی : شوینس
اشتباه تایپی : ساخصهدثسس
عکس showiness : در گوگل

آیا معنی showiness مناسب بود ؟           ( امتیاز : 96% )