برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
94 1572 100 1
شبکه مترجمین ایران

showery

/ˈʃaʊəri/ /ˈʃaʊəri/

معنی: رگباری

واژه showery در جمله های نمونه

1. The issue rarely surfaced in the showery south-east until a string of droughts in the 1980s.
[ترجمه ترگمان]این مساله به ندرت در جنوب شرقی آسیا تا زمانی که یک رشته خشکسالی در دهه ۱۹۸۰ شیوع پیدا کند، مطرح شد
[ترجمه گوگل]این مسئله به ندرت در جنوب شرقی شرق به وجود می آید تا یک رشته خشکسالی در دهه 1980
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. A showery day, as I recall.
[ترجمه ترگمان]همان طور که یادم می‌آید، یک روز بارانی
[ترجمه گوگل]یک روز عجیب و غریب، به یاد می آورم
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. East Anglia: Bright, mainly dry, becoming showery.
[ترجمه ترگمان]Anglia East: روشن، عمدتا خشک، تبدیل به showery
[ترجمه گوگل]شرق انگلستان روشن، به طور عمده خشک، تبدیل شدن به بی نظیر
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. What strange weather, now fine, now showery!
[ترجمه ترگمان]چه هوای عجیبی، حالا خوب، حالا رگباری!
[ترجمه گوگل]آب و هوا عجیب و غریب، در حال حاضر خوب است، در حال حاضر زیبایی!
[ترجمه شما] ...

مترادف showery

رگباری (صفت)
showery

معنی کلمه showery به انگلیسی

showery
• pertaining to rain; rainy, characterized by rain; resembling a shower
• if the weather is showery, there are showers of rain but it is not raining all the time.

showery را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

Parisa
وقتی بارون رگباری و خیلی شدیده🌦️

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

تازه ترین پیشنهادها

توضیحات دیگر

معنی showery

کلمه : showery
املای فارسی : شوری
اشتباه تایپی : ساخصثقغ
عکس showery : در گوگل

آیا معنی showery مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )