برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
show - us - what - you've - got

show us what you've got

به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

الیاس صالحی
نشون بده چی تو چنته داری

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی show us what you've got مناسب بود ؟           ( امتیاز : 97% )