برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
96 1722 100 1
شبکه مترجمین ایران

shot putter

/ˈʃɑːtˈpətər/ /ʃɒtˈpʌtə/

معنی: وزنهپران
معانی دیگر: شرکت کننده در پرتاب وزنه

مترادف shot putter

وزنهپران (اسم)
shot putter

معنی کلمه shot putter به انگلیسی

shot putter
• athleter who competes in the sport of shot put
• a shot putter is an athlete who takes part in the shot put.

shot putter را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

تازه ترین پیشنهادها

توضیحات دیگر

معنی shot putter

کلمه : shot putter
املای فارسی : شوت پوتر
اشتباه تایپی : ساخف حعففثق
عکس shot putter : در گوگل

آیا معنی shot putter مناسب بود ؟           ( امتیاز : 96% )