برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
98 1402 100 1

short for


خلاصه ی، مخفف (چیزی)

واژه short for در جمله های نمونه

1. A lifetime is too short for all the great books there are!
[ترجمه ترگمان]یک عمر برای همه کتاب‌های خوبی که هست خیلی کوتاه است!
[ترجمه گوگل]یک زندگی طولانی برای همه کتابهای بزرگ وجود دارد!
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. Life is too short for us to wake up in the morning with regrets.
[ترجمه ترگمان]زندگی برای ما بسیار کوتاه است که صبح با حسرت از خواب بیدار شویم
[ترجمه گوگل]زندگی ما خیلی کوتاه است و ما باید از صبح با پشیمانی بیدار شویم
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. NATO is short for North Atlantic Treaty Organization.
[ترجمه ترگمان]ناتو مخفف سازمان پیمان آتلانتیک شمالی است
[ترجمه گوگل]ناتو برای سازمان پیمان آتلانتیک شمالی کوتاه است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. He's quite good-looking but he's a bit too short for me.
[ترجمه ترگمان]او کاملا خوش‌قیافه است، اما برای من کمی کوتاه است
[ترجمه گوگل]او بسیار خوب نگاه می کند، اما او کمی برای من کوتاه است
[ترجمه شما] ...

معنی کلمه short for به انگلیسی

short for
• abbreviated form of (i.e. a name)

short for را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

Diana
خلاصه شده

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی short for
کلمه : short for
املای فارسی : شرت فور
اشتباه تایپی : ساخقف بخق
عکس short for : در گوگل

آیا معنی short for مناسب بود ؟           ( امتیاز : 98% )