برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
98 1617 100 1
شبکه مترجمین ایران

short change

معنی کلمه short change به انگلیسی

short change
• if someone short-changes you, they cheat you by not giving you enough change when you have bought something from them.
• you can also say that someone short-changes you if they behave unfairly or dishonestly towards you, for example by treating you badly or giving you less than they should; an informal use.

short change را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

ساسان
کف زنی
رسول قنبری
خیانت کردن
نمک خوردن و نمکدان شکستن

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

تازه ترین پیشنهادها

توضیحات دیگر


آیا معنی short change مناسب بود ؟           ( امتیاز : 98% )