برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
96 1638 100 1
شبکه مترجمین ایران

shoddily

واژه shoddily در جمله های نمونه

1. These clothes are very shoddily made.
[ترجمه ترگمان]این لباس‌ها خیلی خوب ساخته شده‌اند
[ترجمه گوگل]این لباس ها بسیار ساخته شده اند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. I've been treated very shoddily by the company.
[ترجمه ترگمان]من با شرکت در این مورد با او رفتار کردم
[ترجمه گوگل]من توسط این شرکت بسیار تحت فشار بوده ام
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. These products are shoddily produced.
[ترجمه ترگمان]این محصولات shoddily تولید شده‌اند
[ترجمه گوگل]این محصولات تولید شده اند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. Many are shoddily made, containing the wrong dose of the active ingredient.
[ترجمه ترگمان]بسیاری از آن‌ها shoddily هستند که حاوی دوز اشتباهی از مواد تشکیل‌دهنده فعال هستند
[ترجمه گوگل]بسیاری از آنها ساخته شده اند که دارای دوز اشتباه ماده فعال هستند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ...

معنی کلمه shoddily به انگلیسی

shoddily
• cheaply, shabbily, wretchedly

shoddily را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

akamrahimi50@gmail.com
بی کیفیت

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

توضیحات دیگر


آیا معنی shoddily مناسب بود ؟           ( امتیاز : 96% )