برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
95 1403 100 1

shipment

/ˈʃɪpmənt/ /ˈʃɪpmənt/

معنی: حمل، محموله، کالای حمل شده باکشتی
معانی دیگر: (کالا) ارسال، ترابری، فرابرد

بررسی کلمه shipment

اسم ( noun )
(1) تعریف: the act of shipping cargo.

(2) تعریف: goods shipped, esp. a load or quantity transported at one time.
مشابه: load, mail

واژه shipment در جمله های نمونه

1. shipment of fragile articles requires separation and cushioning
ارسال اشیای شکننده مستلزم جداسازی و لفاف‌پیچی است.

2. to mark a shipment of merchandise
یک محموله کالا را برچسب زدن

3. we forwarded you the shipment two days ago
دو روز پیش محموله را برایتان ارسال کردیم.

4. the boxes were masked before shipment with tough paper
پیش از ارسال،جعبه‌ها با کاغذ محکم روکش شده بودند.

5. These are articles ready for shipment.
[ترجمه ترگمان]اینا ها برای ارسال محموله آماده هستن
[ترجمه گوگل]این مقالات آماده حمل و نقل هستند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

6. The shipment was escorted by guards.
[ترجمه ترگمان]محموله توسط نگهبانا اسکورت شده
[ترجمه گوگل]حمل محموله توسط نگهبان ها همراه بود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

7. Law enforcement agents intercepted a shipment of drugs from Latin America.
[ترجمه ترگمان]ماموران مجری قانون یک محموله مواد مخدر از آمریکای‌لاتین را توقیف کردند
[ترجمه گوگل ...

مترادف shipment

حمل (اسم)
bourse , shipping , portage , deportation , shipment , carting , conveyance , consignment
محموله (اسم)
load , goods , loading , shipment , consignment , lading
کالای حمل شده باکشتی (اسم)
shipment

معنی عبارات مرتبط با shipment به فارسی

انتقال بکشتی دیگر، انتقال بنقلیه دیگر

معنی shipment در دیکشنری تخصصی

[حسابداری] حمل کالا
[عمران و معماری] بار - محموله
[صنعت] حمل، محموله
[ریاضیات] محموله، ارسال، حمل، مرسوله
[حسابداری] دوره حمل
[حسابداری] حمل به دفعات
[نساجی] حمل چند مرحله ای

معنی کلمه shipment به انگلیسی

shipment
• sending of cargo or freight, shipping of goods; cargo or goods that are shipped
• a shipment is a quantity of a particular kind of cargo that is sent somewhere, especially to another country, for example, on a ship, train, or aeroplane.
• the shipment of a cargo somewhere is the activity or process of sending it there, for example, by ship, train, or aeroplane.
drop shipment
• goods shipped directly from the manufacturer to the retailer
personal shipment
• import made by a private individual and not by a licensed importer

shipment را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

Mansoor67n
حمل کالا با کشتی یا محموله
میثم علیزاده
ترابری، حمل کالا به مکانی
راضیه
محموله

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی shipment
کلمه : shipment
املای فارسی : شیپمنت
اشتباه تایپی : ساهحئثدف
عکس shipment : در گوگل

آیا معنی shipment مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )