برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
ship - of - the - line

ship of the line

/ˈʃɪpəvðəˈlaɪn/ /ʃɪpəvðəlaɪn/

نبرد ناو بزرگ، کشتی جنگی بزرگ

بررسی کلمه ship of the line

اسم ( noun )
• : تعریف: formerly, a sailing warship of the largest class, having a place in the line of battle.

ship of the line را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی ship of the line
کلمه : ship of the line
املای فارسی : شیپ اوف تاه لین
اشتباه تایپی : ساهح خب فاث مهدث
عکس ship of the line : در گوگل

آیا معنی ship of the line مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )