برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
95 1575 100 1
شبکه مترجمین ایران

shiner

/ˈʃaɪnər/ /ˈʃaɪnə/

معنی: درخشان، ستاره، واکسی، پول، چشم، ادم باهوش، واکس کفش، چشم کبود شده، ادم زرنگ، چیز درخشنده، کلاه ابریشمی، کفش چرمی برقی
معانی دیگر: نورانی، ماهی نقره فام (به ویژه کوچک و در آب شیرین)، تابان، پول زر یا نقره، لیره طلا، سکه، چشم کبودشده در اثر ضربت وغیره، درجمع انواع ماه

بررسی کلمه shiner

اسم ( noun )
(1) تعریف: one that shines.

(2) تعریف: any of various small silvery freshwater fishes.

(3) تعریف: (informal) a black eye.

واژه shiner در جمله های نمونه

1. I think you're going to have a real shiner there in the morning.
[ترجمه ترگمان]فکر می‌کنم فردا صبح حسابی چشم به هم بزنی
[ترجمه گوگل]من فکر می کنم شما صبح به آنجا می روید
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. That's quite a shiner you've got there.
[ترجمه ترگمان]عجب وقتی به آنجا رسیدید
[ترجمه گوگل]این کاملا درخشان شما بودید
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. So when he prophesies a shiner, I await its certain arrival. . . .
[ترجمه ترگمان]به این ترتیب، وقتی چشم به چشم او دوخت، منتظر ورود معینی هستم
[ترجمه گوگل]بنابراین هنگامی که او یک پیش فرض را پیش بینی می کند، من منتظر ورود آن خاص هستم
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. Under Secretary of State Josette Shiner said that enforcement of IPR is the key to addressing counterfeiting and piracy issues effectively.
[ترجمه ترگمان]Under Shiner، دبیر وزارت امور خارجه، اظهار داشت که اجرای IPR، کلید پرداختن به جعل اسکناس و سرقت به شیوه‌ای موثر می‌باشد
[ترجمه گوگل]ژوستت شینر، وزیر امور ...

مترادف shiner

درخشان (اسم)
shiner , bertha
ستاره (اسم)
aster , star , asterisk , shiner
واکسی (اسم)
shiner , bootblack , shoeblack
پول (اسم)
handsel , deposit , shiner , money , dough , specie , rhino , payment , fee , currency , purse , denomination , riches , lucre , gold , lolly , moolah , remittance , pelf , wampum
چشم (اسم)
sight , eye , shiner , winker , optic , eyelet , winkers
ادم باهوش (اسم)
shiner , headpiece
واکس کفش (اسم)
shiner
چشم کبود شده (اسم)
shiner
ادم زرنگ (اسم)
shiner
چیز درخشنده (اسم)
shiner
کلاه ابریشمی (اسم)
shiner
کفش چرمی برقی (اسم)
shiner

معنی shiner در دیکشنری تخصصی

Shiner
[نساجی] درخشش نخ پود در پارچه - کلاوه ابریشمی

معنی کلمه shiner به انگلیسی

shiner
• black eye (informal); shiny object, something which reflects or emits light; person or thing that polishes

shiner را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی shiner

کلمه : Shiner
املای فارسی : شینر
اشتباه تایپی : ساهدثق
عکس Shiner : در گوگل

آیا معنی shiner مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )