برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
94 1634 100 1
شبکه مترجمین ایران

shield of david

معنی کلمه shield of david به انگلیسی

shield of david
• six-pointed star, jewish star, figure made from 2 triangles placed one top of each other in opposite directions forming a star
red shield of david
• organization for providing emergency medical and ambulance services

shield of david را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

🐾 مهدی صباغ
سپر داوود
ستاره داوود
نماد امروزین یهودیان در دنیاست و از دو مثلث متساوی الاضلاع که به صورت برعکس بر روی یکدیگر قرار گرفته اند، تشکیل شده است. این نماد اکنون در پرچم کشور اسرائیل نیز دیده می شود.

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

تازه ترین پیشنهادها

توضیحات دیگر


آیا معنی shield of david مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )