برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
94 1433 100 1

shellfish

/ˈʃelˌfɪʃ/ /ˈʃelfɪʃ/

معنی: حلزون صدف دار، نرم تن صدف دار
معانی دیگر: سخت پوست، جانور دریایی دارای صدف یا لاک یا پوسته ی سخت

بررسی کلمه shellfish

اسم ( noun )
حالات: shellfish, shellfishes
• : تعریف: an aquatic invertebrate animal that has a shell, esp. an edible animal such as a clam, oyster, or lobster.

واژه shellfish در جمله های نمونه

1. The idea of eating raw shellfish nauseates me.
[ترجمه ترگمان]فکر خوردن صدف خام با من است
[ترجمه گوگل]ایده خوردن خام شیری خام من را تهدید می کند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. They are studying reproduction in shellfish.
[ترجمه ترگمان]آن‌ها در حال مطالعه تولید مثل صدف هستند
[ترجمه گوگل]آنها در تکثیر سیب زمینی مطالعه می کنند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. Many cooks are squeamish about putting live shellfish into boiling water.
[ترجمه ترگمان]بسیاری از آشپز در مورد قرار دادن صدف زنده در آب حساس هستند
[ترجمه گوگل]بسیاری از نوشیدنی ها در مورد قرار دادن ماهی های دریایی زنده در آب جوش هستند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. Tests showed increased levels of toxin in shellfish.
[ترجمه ترگمان]آزمایش‌ها سطوح افزایش‌یافته از سم در صدف را نشان دادند
[ترجمه گوگل]تست ها نشان داد که افزایش میزان سم در ماهی های شیری افزایش یافته است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح ت ...

مترادف shellfish

حلزون صدف دار (اسم)
shellfish
نرم تن صدف دار (اسم)
snail , shellfish

معنی کلمه shellfish به انگلیسی

shellfish
• invertebrate aquatic animal which has a shell (such as shrimp, oysters, lobster, etc.)
• a shellfish is a small creature with a shell that lives in the sea.

shellfish را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

Rrrrrrr
خرچنگ
نيوشا
خرچنگ
ناشناس
خرچنگ و غذا های دریایی
mik
صدف دریایی
Omid
غذای دریایی
💚
غذاهای حیوانی مثل گوشت خرچنگ
Ainaz🙋🏻
ماهي صدفي -حيوان دريايي صدف دار
Zahra
خرچنگ
Amirmahdi
صدف
مو
اشک
Ana. Sh
سخت پوست مانندخرچنگ، صدف، لابستر،...
ملینا
خرچنگ و سخت پوستان

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی shellfish
کلمه : shellfish
املای فارسی : شلفیش
اشتباه تایپی : ساثممبهسا
عکس shellfish : در گوگل

آیا معنی shellfish مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )