برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
97 1400 100 1

sheer idiocy

معنی کلمه sheer idiocy به انگلیسی

sheer idiocy
• complete stupidity

sheer idiocy را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

محمد رومزی
حماقت محض

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی sheer idiocy مناسب بود ؟           ( امتیاز : 97% )