برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
98 1628 100 1
شبکه مترجمین ایران

shame

/ˈʃeɪm/ /ʃeɪm/

معنی: ننگ، عار، فضاحت، خجالت، خجلت، ازرم، شرم، شرمساری، سرافکندگی، ننگین کردن، خوار کردن، شرمنده کردن، خجالت دادن
معانی دیگر: روسیاهی، بی آبرویی، شرمندگی، مایه ی تاسف، تاسف آور، دریغ (بودن)، افسوس، حیف، شرمگین کردن، خجلت زده کردن، کنف کردن، بور کردن، خیط کردن، (معمولا با: into) به زور خجالت وادار کردن، سر غیرت آوردن، تو رو دربایستی انداختن، آزرم، حیا، باعث آبروریزی، مایه ی ننگ، آبروریزی کردن، بی آبرو کردن، ننگ بالا آوردن، کنف شدگی، بوری، خیطی

بررسی کلمه shame

اسم ( noun )
عبارات: for shame!, put to shame
(1) تعریف: emotional pain brought about by the knowledge that one has done something wrong, embarrassing, or disgraceful.
مترادف: abashment, chagrin, humiliation, mortification, regret, remorse
متضاد: pride
مشابه: contrition

(2) تعریف: the capacity to feel this pain.
مترادف: humility, modesty

- She is utterly without shame.
[ترجمه ترگمان] او کاملا بی حیا است
[ترجمه گوگل] او کاملا بدون شرم است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

(3) تعریف: dishonor or disrepute.
مترادف: discredit, disgrace, dishonor, humiliation, ignominy, opprobrium
متضاد: glory, honor
مشابه: obloquy

- His arrest brought shame on his family.
[ترجمه ترگمان] دستگیری او باعث شرمساری خانواده‌اش شد
[ترجمه گوگل] دستگیری او خانواده اش را شرم آور کرد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

(4) تعریف: the state of being in disrepute or disfavor.
متضاد: honor
...

واژه shame در جمله های نمونه

1. shame on you! (or them, etc. )
خجالت بکش‌! (یا بکشند و غیره)،خجلت دارد!

2. abyss of shame
نهایت شرمندگی

3. he brought shame to his family
موجب ننگ خانواده‌ی خود شد.

4. a dirty shame
وضع رقت‌بار،حیف

5. put to shame
1- خجلت زده کردن،شرمسار کردن،شرمگین کردن،کنف کردن،خیط کردن 2- سبقت گرفتن،برتری یافتن،پیشی جستن،خیلی بهتربودن (از)

6. it is a shame if iran is destroyed . . .
دریغ است ایران که ویران شود . . .

7. it is a shame that he wasn't told
تاسف آور است که به او گفته نشده بود.

8. she felt no shame for what she had done
از آنچه که کرده بود شرم نداشت.

9. an agonizing feeling of shame and guilt
احساس زجرآور شرم و گناه

10. i put her to shame
او را شرمگین کردم.

11. tell the truth and shame the devil
حتی اگر به ضررت تمام می‌شود راست بگو

12. he didn't bring anything but shame on his family
او برای خانواده‌اش چیزی جز شرم به بار نیاورد.

13. the girl's face glowed with shame
...

مترادف shame

ننگ (اسم)
shame , scandal , reproach , dishonor , attainder , infamy , stain , opprobrium , smirch , stigmatism
عار (اسم)
shame , disgrace , disdain , scorn
فضاحت (اسم)
shame , disgrace , opprobrium
خجالت (اسم)
shame , embarrassment
خجلت (اسم)
shame , mortification , embarrassment
ازرم (اسم)
shame , modesty , pudency
شرم (اسم)
shame , pudency
شرمساری (اسم)
shame
سرافکندگی (اسم)
submission , shame , abashment , confusion , humbleness , lowliness , mortification , resignation
ننگین کردن (فعل)
abuse , shame , dishonor , dishonour
خوار کردن (فعل)
debase , abuse , affront , insult , shame , reproach , dishonor , humiliate , disgrace , blemish , profane , attaint , asperse , defame , discredit , smirch , stigmatize
شرمنده کردن (فعل)
abash , shame
خجالت دادن (فعل)
abash , shame , embarrass , put to shame

معنی عبارات مرتبط با shame به فارسی

خجالت بکش
خجالت بکش ! (یا بکشند و غیره)، خجلت دارد!، خجالت بکشید!
وضع رقت بار، حیف
عذر,بهانه
1- خجلت زده کردن، شرمسار کردن، شرمگین کردن، کنف کردن، خیط کردن 2- سبقت گرفتن، برتری یافتن، پیشی جستن، خیلی بهتربودن (از)

معنی کلمه shame به انگلیسی

shame
• embarrassment; disgrace; dishonor
• embarrass; bring dishonor; humiliate; compel through guilt
• shame is an uncomfortable feeling that you have when you know that you have done something wrong or embarrassing, or when you know that someone close to you has.
• if someone brings shame on you, they make other people lose their respect for you.
• if something shames you, it causes you to feel shame.
• if you shame someone into doing something, you force them to do it by making them feel ashamed not to.
• if you say that something is a shame, you mean that you are sorry or sad about it.
shame on you
• you should be ashamed of yourself!, what a disgrace!
shame on you!
• you should be embarrassed!
shame the devil
• embarrass satan, put satan to shame
burning shame
• profound humiliation, great embarrassment
crying shame
• too bad, a pity; total disgrace, complete disgrace
feel shame
• experience shame, be ashamed
looked down in shame
• lowered his head due to embarrassment, held his head down because he felt ashamed
put him to shame
• embarrassed him, shamed him
put to shame
• disgrace, cause embarrassment; surpass, excel, do better than -
putting to shame
• embarrassing, scorning, causing disgrace to someone
was filled with shame
• was embarrassed and humiliated, was extremely embarrassed
was put to shame
• was embarrassed, was laid bare ...

shame را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

Saqar
افتضاح
عباس پیر ان
shame on you
خجالت بکش
امین جهانگرد
شرم،شرمساری،سرافکندگی،ننگ،خجالت،تاسف بار
shame on you خجالت بکش
have you no shame?! خجالت نمیکشی؟!
i bow my head in shame سرم و از خجالت انداختم پایین
there is no shame خجالت نداره که...
there is no shame in saying i dont know
what a shame/its a shame چه بد!
what a shame they cancelled the wedding
Bahar
شرم. خجالت
میثم علیزاده
ننگ،افتضاح( وقتی در مورد چیز بدی صحبت میکنی)
ای وای، چه بد( وقتی منظور حسرت و افسوس است)
Maryam
it seems such a shame to eat
حیفه برای خوردن
A
در حالت غیرقابل شمارش به معنای شرم و ننگ و... است ولی تو ترکیبایی که از a shame استفاده شده به این معنیه که حیف شد، بد شد، چه بد، (pity)

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

تازه ترین پیشنهادها

توضیحات دیگر

معنی shame

کلمه : shame
املای فارسی : سهام
اشتباه تایپی : ساشئث
عکس shame : در گوگل

آیا معنی shame مناسب بود ؟           ( امتیاز : 98% )