برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
97 1604 100 1
شبکه مترجمین ایران

shaky in one's principles

معنی کلمه shaky in one's principles به انگلیسی

shaky in one's principles
• has unstable principles, is not resolute in his beliefs

shaky in one's principles را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

نیما چوبین
سست عنصر

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

تازه ترین پیشنهادها

توضیحات دیگر


آیا معنی shaky in one's principles مناسب بود ؟           ( امتیاز : 97% )