برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
شبکه مترجمین ایران

shaking palsy


رجوع شود به: parkinsons disease

بررسی کلمه shaking palsy

اسم ( noun )
• : تعریف: see Parkinson's disease.

shaking palsy را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

مرتضی بزرگیان
فلج لرزشی

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

توضیحات دیگر

معنی shaking palsy

کلمه : shaking palsy
املای فارسی : شکینگ پالسی
اشتباه تایپی : ساشنهدل حشمسغ
عکس shaking palsy : در گوگل

آیا معنی shaking palsy مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )