برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
94 1524 100 1
شبکه مترجمین ایران

sexual assault

واژه sexual assault در جمله های نمونه

1. He was charged with sexual assault.
[ترجمه ترگمان]اون متهم به تجاوز جنسی شد
[ترجمه گوگل]او متهم به تجاوز جنسی شد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. Brown will be sentenced for a series of sexual assaults.
[ترجمه ترگمان]Brown به خاطر یک سری حملات جنسی محکوم خواهد شد
[ترجمه گوگل]براون برای یک سری از تجاوز جنسی محکوم شده است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. Leach was charged with sexual assault, which is a felony in Connecticut.
[ترجمه ترگمان]leach متهم به تجاوز جنسی بوده که در Connecticut جرم محسوب میشه
[ترجمه گوگل]لیچ به اتهام تجاوز جنسی به اتهام جنایت در کانکتیکات محکوم شد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. There were no details of a sexual assault, only its aftermath.
[ترجمه ترگمان]هیچ جزئیاتی از یک تجاوز جنسی نبود، فقط عواقب آن
[ترجمه گوگل]جزئیات مربوط به یک حمله جنسی، تنها پس از آن وجود نداشت
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنو ...

معنی کلمه sexual assault به انگلیسی

sexual assault
• performing a sexual act with a person without their prior consent (sexual offense), assaulting someone sexually

sexual assault را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

Mememaid
تعرض جنسی
(این عبارت، تنها تجاوز جنسی رو بیان نمیکنه بلکه هر نوع اقدام جنسی بدون رضایت فرد رو شامل میشه)

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی sexual assault مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )