برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
98 1681 100 1
شبکه مترجمین ایران

sexes

واژه sexes در جمله های نمونه

1. the battle between the sexes
کشمکش بین دو جنس مخالف (مرد و زن)

2. belief in the inequality of sexes and races
اعتقاد به نابرابری مرد و زن و نژادها

sexes را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شما



نام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

توضیحات دیگر


آیا معنی sexes مناسب بود ؟           ( امتیاز : 98% )