برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
98 1430 100 1

sex linkage


پیوسته به ژاد، پیوسته به جنس، ژاد پیوستگی

معنی sex linkage در دیکشنری تخصصی

sex linkage
[علوم دامی] ژنهای وابسته به جنس ؛ به ژنهای اطلاق می شود که روی قسمت غیر همولوگ کروموزوم x حمل می شود . گاهی به آنها ژنهای وابسته به کروموزوم x هم گفته می شود .

sex linkage را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی sex linkage
کلمه : sex linkage
املای فارسی : سکس لینکگ
اشتباه تایپی : سثط مهدنشلث
عکس sex linkage : در گوگل

آیا معنی sex linkage مناسب بود ؟           ( امتیاز : 98% )