برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
96 1416 100 1

sex limited trairs

معنی sex limited trairs در دیکشنری تخصصی

sex limited trairs
[علوم دامی] صفات محدود به جنس ؛ حالتی است که در ان صفتی مانند تولید شیر یا تخم مرغ ، به یک جنس محدود می شود . هر دو جنس حامل ژنهای لازم برای چنین صفاتی هستند .

sex limited trairs را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی sex limited trairs مناسب بود ؟           ( امتیاز : 96% )