برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
96 1353 100 1

sewing machine

/ˈsoʊɪŋmɪˈʃiːn/ /ˈsəʊɪŋməˈʃiːn/

ماشین دوزندگی، چرخ خیاطی، چر دوزندگی، چر  خیاطی

واژه sewing machine در جمله های نمونه

1. It's so annoying having to drag out the sewing machine every time I want to make a dress.
[ترجمه ترگمان]خیلی آزار دهنده است که هر دفعه که می‌خواهم لباس بدوزد، ماشین خیاطی را بیرون بکشم
[ترجمه گوگل]هر بار که بخواهم یک لباس بسازم، آنقدر مزاحم است که دستگاه دوخت را بکشم
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. This sewing machine is operated by a foot pedal.
[ترجمه ترگمان]این ماشین خیاطی با یک پدال گاز کار می‌کند
[ترجمه گوگل]این دستگاه دوخت با یک پدال حرکت می کند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. It's about time this old sewing machine was put out to pasture.
[ترجمه ترگمان]در این موقع بود که این ماشین چرخ‌خیاطی کهنه را به چراگاه آوردند
[ترجمه گوگل]این زمانی بود که این ماشین دوختنی قدیمی به چمن زنی گذاشته شد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. I hate having to fetch out the sewing machine every time I want to do some sewing.
[ترجمه ترگمان]من از این که هر دفعه می‌خواهم خیاطی کنم از ماشین چرخ‌خیاطی شکایت کنم
[ترجمه گ ...

معنی sewing machine در دیکشنری تخصصی

Sewing machine
[نساجی] چرخ خیاطی

معنی کلمه sewing machine به انگلیسی

sewing machine
• electric device used for attaching cloth together with the use of a needle and thread
• a sewing machine is a machine that you use for sewing, with a needle that is driven by an electric motor, or by movements of your hand or foot.

sewing machine را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

ریحانه
چرخ خیاطی
m
چرخ خیاطی
مهر زينب
چرخ خياطي
انتر خانم چرخ خياطي سفارش دادم برات دوره
وريات بدوزن
مهر زينب
Stuffed should be sewed
Gave
جر خورده را بايد به خياط چرخ خياطي
داد
The sewing machine is needed for stitching more than the wisdom
چرخ خياطي براي دوخت انجايت بيشتر از عقل برات لازم هست
مهر زينب
The sewing machine is needed for stitching more than the wisdom
چرخ خياطي براي دوخت انجايت بيشتر از عقل برات لازم هست
Kwna
اووف
عباس نعمتی فر
چرخ خیاطی

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی sewing machine
کلمه : Sewing machine
املای فارسی : سوینگ مکهین
اشتباه تایپی : سثصهدل ئشزاهدث
عکس Sewing machine : در گوگل

آیا معنی sewing machine مناسب بود ؟           ( امتیاز : 96% )