برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
94 1622 100 1
شبکه مترجمین ایران

seventh

/ˈsevənθ/ /ˈsevnθ/

معنی: یک هفتم، هفتم، هفتمین
معانی دیگر: هفتمین (7th)

واژه seventh در جمله های نمونه

1. he seventh class
کلاس هفتم

2. the seventh year of their marriage
هفتمین سال ازدواج آنها

3. god blessed the seventh day and sanctified it
(انجیل) خداوند روز هفتم را برکت داد و آن‌را مقدس اعلام کرد.

4. i want the seventh
هفتمی را می‌خواهم.

5. each of the seven thieves took a seventh of the money
هر یک از هفت دزد یک هفتم پول را برداشت.

6. the conquest and islamization of iran in the seventh century
تسخیر و اسلامی کردن ایران در سده‌ی هفتم میلادی

7. the conversion of britain to christianity took place in the seventh century
گروش انگلستان به مسیحیت در قرن هفتم میلادی صورت گرفت.

8. He was knocked out in the seventh round.
[ترجمه ترگمان]بار هفتم را بی‌هوش کرد
[ترجمه گوگل]او در دور هفتم از دست رفته بود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

9. I was the seventh child in a family of
[ترجمه Fatemeh 💐❤😍] من هفتمین فرزند خانواده هستم
...

مترادف seventh

یک هفتم (صفت)
seven , seventh
هفتم ()
seven , seventh
هفتمین ()
seven , seventh

معنی عبارات مرتبط با seventh به فارسی

وابسته به روز هفتم، وابسته به شنبه
آسمان هفتم، عرش اعلا، عرش اعلا کامیابی، سعادت، خوشی کامل، بهشت برین

معنی seventh در دیکشنری تخصصی

seventh
[ریاضیات] هفتم، یک هفتم

معنی کلمه seventh به انگلیسی

seventh
• number 7 in a series; one part of seven equal parts, 1/7
• next after the sixth; being one of 7 equal parts
• the seventh item in a series is the one that you count as number seven.
• a seventh is one of seven equal parts of something.
seventh amendment
• amendment to the u.s. constitution (the right to trial by jury)
seventh chapter
• section number seven, the seventh segment
seventh day
• last day of the week, saturday; day number seven in a chain of days
seventh day adventists
• religious sect of christians that believes that second coming of jesus is imminent
seventh heaven
• happy, blissful, on top of the world
seventh part
• chapter number seven, the seventh section
seventh power
• nickname for the world of mass communication because of its tremendous influence on public opinion
seventh verse
• seventh paragraph, seventh stanza

seventh را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

تازه ترین پیشنهادها

توضیحات دیگر

معنی seventh

کلمه : seventh
املای فارسی : سونث
اشتباه تایپی : سثرثدفا
عکس seventh : در گوگل

آیا معنی seventh مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )