برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
96 1617 100 1
شبکه مترجمین ایران

seventeenth

/ˈsevənˈtiːnθ/ /ˌsevnˈtiːnθ/

معنی: هفدهمین

واژه seventeenth در جمله های نمونه

1. the seventeenth time
هفدهمین بار

2. the baroque style flourished in the seventeenth century
سبک باروک در سده‌ی هفدهم به اوج خود رسید.

3. The land was enclosed in the seventeenth century .
[ترجمه ترگمان]زمین در قرن هفدهم محصور بود
[ترجمه گوگل]این زمین در قرن هفدهم محاصره شد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. It is a seventeenth century farmhouse with some Victorian additions grafted on.
[ترجمه ترگمان]این یک خانه متعلق به قرن هفدهم است که some ویکتوریا به آن پیوند خورده‌است
[ترجمه گوگل]این خانه روستای هفدهم است که بعضی از اقلام ویکتوریائی به آن افزوده شده است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

5. These clubs began as coffeehouses in the seventeenth century.
[ترجمه ترگمان]این باشگاه‌ها در قرن هفدهم به عنوان قهوهخانه ها آغاز شدند
[ترجمه گوگل]این باشگاه ها در قرن هفدهم به عنوان قهوه خانه ها آغاز شد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

6. The o ...

مترادف seventeenth

هفدهمین ()
seventeenth

معنی seventeenth در دیکشنری تخصصی

seventeenth
[ریاضیات] هفدهم، یک هفدهم

معنی کلمه seventeenth به انگلیسی

seventeenth
• number 17 in a series; one part of seventeen equal parts, 1/17
• next after the sixteenth; being one of 17 equal parts
• the seventeenth item in a series is the one that you count as number seventeen.

seventeenth را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

تازه ترین پیشنهادها

توضیحات دیگر

معنی seventeenth

کلمه : seventeenth
املای فارسی : سونتینته
اشتباه تایپی : سثرثدفثثدفا
عکس seventeenth : در گوگل

آیا معنی seventeenth مناسب بود ؟           ( امتیاز : 96% )