برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
98 1682 100 1
شبکه مترجمین ایران

seven

/ˈsevn̩/ /ˈsevn̩/

معنی: سبعه، هفت چیز، یک هفتم، هفت، هفتم، هفتمین

واژه seven در جمله های نمونه

1. seven am
ساعت هفت بامداد

2. seven different flavors of ice-cream
بستنی‌هایی با هفت طعم گوناگون

3. seven fat years and seven lean years
هفت سال پرمحصول و هفت سال کم محصول

4. seven p. m.
ساعت هفت بعدازظهر

5. seven times your weight
هفت برابر وزن تو

6. all seven of us packed into the taxi
هر هفت نفرمان در تاکسی چپیدیم.

7. the seven hills of rome
هفت تپه‌ی روم

8. the seven seas
هفت دریا،همه‌ی دریاها

9. the seven wonders of the world
عجایب هفتگانه‌ی جهان

10. he faked seven claims and presented them to the insurance company
او هفت ادعای قلابی به شرکت بیمه ارائه داد.

11. he fired seven bullets
او هفت گلوله شلیک کرد.

12. he sired seven children
هفت بچه پس انداخت.

13. i rest seven hours every night
هر شب هفت ساعت می‌خوابم.

14. iraj is seven years younger than i (am)
...

مترادف seven

سبعه (اسم)
seven
هفت چیز (اسم)
seven
یک هفتم (صفت)
seven , seventh
هفت ()
seven
هفتم ()
seven , seventh
هفتمین ()
seven , seventh

معنی عبارات مرتبط با seven به فارسی

(اسطوره ی یونان) هفت تاختگران شهر تیب
هفت تپه ی شهر روم
هفت دریا، همه ی دریاهای جهان
(عنوان هفت دانشگاه دخترانه ی شرق امریکا که از نظر آموزشی و مد پیشگام محسوب می شوند) هفت خواهران
نام نوعی بازی ورق
عجایب هفتگانه ی جهان (اهرام مصر و باغ های بابل و غیره)

معنی seven در دیکشنری تخصصی

seven
[ریاضیات] هفت
[کامپیوتر] لایه های هفت گانه - نگاه کنید به data communication .
[برق و الکترونیک] هفت قطعه ای
[کامپیوتر] نوار هفت شیاره
[صنعت] ابزار های هفتگانه عالی ، ابزارهای هفتگانه آماری Seven Statistical Tools - هفت ابزار آماری که در کنترل کیفیت آماری از آن استفاده می شود که عبارتند از:1-هیستوگرام 2-برگه کنترل3-نمودار کنترل 4- نمودار علت و معلول5-نمودار تمرکز نقص ها<6-نمودار پراکندگی 7- نمودار پارتو

معنی کلمه seven به انگلیسی

seven
• number 7
• being 7 in number
• seven is the number 7.
seven branch candelabrum
• golden candle holder that was lit in the temple; symbol of the state of israel
seven day wonder
• miracles, major wonder
seven days of mourning
• seven day period for grieving over the dead
seven deadly sins
• seven main measures or categories of evil in the world (christianity)
seven deities of good luck
• (japan) seven gods of fortune, eclectic group of deities in japan believed to bring good luck and happiness to people (ebisu, daikokuten, bishamonten, benzaiten, fukurokuju, jurojin and hotei)
seven eleven japan co•,ltd•
• japanese lartgest chain of convenience store (of the 7-eleven international conglomerate)
seven gods of fortune
• (japan) seven deities of good luck, eclectic group of deities in japan believed to bring good luck and happiness to people (ebisu, daikokuten, bishamonten, benzaiten, fukurokuju, jurojin and hotei)
seven league boots
• boots from a fairy tale that enable the person who wears them to reach seven leagues at a stride
seven months pregnant
• in the seventh month of a pregnancy, progressive stage of a pregnancy
seven seas
• all the oceans of the world
seven species
• seven types of crops mentioned in the bible as the praised crops of israel (wheat, barley, vines, fig, pomegranate, olives, oil, honey)
seven times
• on seven separate occasi ...

seven را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

توضیحات دیگر

معنی seven

کلمه : seven
املای فارسی : سون
اشتباه تایپی : سثرثد
عکس seven : در گوگل

آیا معنی seven مناسب بود ؟           ( امتیاز : 98% )