برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

separate the wheat from the chaff


انسان ها یا چیزهای پرارزش را از کم ارزش ترها جدا کردن

به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

افشین حاجی طرخانی
(اصطلاح): جداسازی چیز با ارزش (گندم) از چیزی بی‌ارزش (کاه)
افشین حاجی طرخانی
معادل: sift the wheat from the chaff

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی separate the wheat from the chaff
کلمه : separate the wheat from the chaff
املای فارسی : سپرت تاه وهیت فروم چفف
اشتباه تایپی : سثحشقشفث فاث صاثشف بقخئ فاث زاشبب
عکس separate the wheat from the chaff : در گوگل

آیا معنی separate the wheat from the chaff مناسب بود ؟           ( امتیاز : 98% )